Fordonsbelysning – När gäller bilförsäkringen?

När du kör bil är det viktigt att bilen är försedd med fungerande utrustning som också är korrekt monterad och placerad enligt de lagar och regler som finns reglerade i Trafikförordningen. Detta gäller även fordonsbelysning. Om din utrustning inte följer de regler som finns, kan din bilförsäkring eventuellt bli ogiltig vid olycka som orsakats av felplacerad utrustning.

Många väljer att förse sin bil med extraljus eller att byta ut de befintliga ljusen mot andra ljuskällor. Om din bil är utrustad med halogenlampor vill du kanske byta ut dem mot LED-belysning för att minska strömförbrukningen och förlänga livslängden på dina lampor. Det kan få konsekvenser på ljusbilden och förändra utgångsläget för vad din bilförsäkring täcker vid en olycka.

Välj rätt fordonsbelysning

Om du vill vara helt säker på att din belysning placeras enligt gällande föreskrifter bör du vända dig till en yrkesprofessionell för montering. Be din återförsäljare av fordonsbelysning om råd när du ska köpa ny belysning till din bil. De vet vad som funkar på din bil. Hos Comp-Lux kan du både handla din fordonsbelysning online och få hjälp och råd om vilken belysning du ska välja.

Fordonsbelysning - Regler

Det finns flera regler kring hur din fordonsbelysning får monteras och användas under olika körförhållanden som du behöver förhålla dig till för att din bilförsäkring ska gälla om olyckan är framme. Med bra och rätt belysning får du, och dina medtrafikanter, en säkrare körupplevelse.

Dessa regler finns presenterade hos Transportstyrelsen, men du kan också få en snabb överblick över reglerna för fordonsbelysning nedan. Har du koll på alla?

Belysning vid god sikt

God sikt innebär att du kör i dagsljus utan några försvårande förhållanden, som till exempel regn eller dimma.

Krav för påslagen fordonsbelysning

 • Halvljus eller varselljus (ej båda)
 • Parkeringsljus eller positionsljus
 • Skyltbelysning

Otillåten
fordonsbelysning

 • Helljus
 • Dimljus
 • Extraljus

Belysning vid nedsatt sikt

Vid nedsatt sikt kör du under försämrade körförhållanden. För körning under skymning och gryning eller när din sikt försämras av snö, regn eller dimma gäller särskilda regler för fordonsbelysning.

Krav för påslagen fordonsbelysning

 • Halvljus
 • Positionsljus eller parkeringsljus
 • Baklykta
 • Skyltbelysning

Övrig tillåten fordonsbelysning

 • Dimljus

Otillåten
fordonsbelysning

 • Helljus
 • Extraljus

Belysning vid dålig sikt

Mörker och körning under nattetid räknas i regel till dålig sikt. Det är då tillåtet att ha all fordonsbelysning påslagen, men du får inte blända andra trafikanter eller fotgängare som rör sig ute i trafiken.

Krav för påslagen fordonsbelysning

 • Halvljus
 • Positionsljus
 • Baklykta
 • Skyltljus

Övrig tillåten fordonsbelysning

 • Helljus
 • Dimljus
 • Varselljus
 • Extraljus

Extraljus - Regler

När du väljer att förse din bil med extraljus måste du försäkra dig om att din nya fordonsbelysning är godkänd enligt den globala E-märkningen, som sedan den 1 januari 2015 är lagstadgad genom UNECE (FN:s ekonomiska kommission för Europa). Det är en märkning som försäkrar att produkten används till det som den avsiktligen har producerats för.

Problem vid skada

Om du har en bil som är registrerad efter den 1 januari 2015 och inte har E-märkt belysning, kan det bli problem med vad din bilförsäkring täcker vid eventuell skada då ditt försäkringsbolag kan hävda att skadan har uppstått på grund av användning av felaktig belysning.

Montering av extraljus

I Transportstyrelsens författningssamling 2013:63 regleras stadgarna för hur belysning får monteras på ett fordon. När du monterar extraljus på din bil är det viktigt att du placerar fordonsbelysningen korrekt för att din bilförsäkring ska gälla.

 • Får endast monteras framtill på bilen
 • Belysning får ej vara bredare än 400 mm
 • 600 mm av bilens mitt får ej ha monterad belysning
 • Får ej monteras lägre än 350 mm i höjdled
 • Får ej placeras högre än 1 500 mm i höjdled