Elektronisk körjournal

Enligt lag måste du som använder tjänstebil eller privat bil för ändamål i tjänsten rapportera in körsträckor för skatteändamål. En elektronisk körjournal minska handpåläggningen och gör det enkelt att dokumentera och organisera körjournalen för en själv eller för en specifik bil.

Vad är en elektronisk körjournal?

En elektronisk körjournal är en digital lösning för att automatiskt logga varje resa du gör med bil. Den registrerar detaljer som datum, start- och slutpunkter, syfte med resan, totalt avstånd, och om resan var för privat bruk eller i tjänsten. Denna automatiska process förenklar redovisning för skatteändamål och gör det lättare att hålla reda på dina resor.

Fördelar med en elektronisk körjournal

Användningen av en elektronisk körjournal underlättar korrekt redovisning för skatteändamål och automatiserar dokumentationen. Andra fördelar är:

  • Tidsbesparing: Automatisering av körlogsregistreringen minskar tiden du spenderar på manuell dokumentation.
  • Minimerad felrisk: Digital registrering minskar risken för fel och utelämnanden som ofta förekommer i manuella journaler.
  • Effektivisering av verksamheten: För företag som använder fordon i sin verksamhet underlättar en elektronisk körjournal spårning och optimering av resursanvändning.
  • Integration med affärssystem: Möjligheten att integrera körjournalen med andra affärssystem för enkel överföring och hantering av data.
  • GDPR: Säkerställer att hanteringen av personuppgifter följer GDPR-riktlinjerna.

Hur fungerar elektroniska körjournaler?

När du börjar använda en elektronisk körjournal sker registreringen av dina resor automatiskt. Detaljer som resans start och slut, syfte, avstånd, och typ av resa (privat eller tjänst) loggas digitalt.

Vem behöver föra en körjournal?

Alla som använder sin privata bil för tjänsteresor eller har en tjänstebil bör föra en körjournal. Det är avgörande för att kunna skilja mellan privat och tjänsteresor och korrekt redovisa detta för skatteändamål.

Vilka krav och regler finns det kring körjournaler?

För att följa Skatteverkets riktlinjer, bör en körjournal oavsett form inkludera:

  • Datum för resans start och slut.
  • Resans start- och slutdestination.
  • Syftet med resan.
  • Resans totala avstånd i kilometer.
  • Typ av resa (privat/tjänst).

Konsekvenser av att inte följa reglerna

Om körjournalen inte fylls i korrekt riskerar du att missa möjliga avdrag för tjänsteresor och kan vid en skattekontroll få böter eller eftertaxering.

GDPR

I takt med införandet av GDPR har det blivit ännu viktigare att säkerställa att hanteringen av personuppgifter i en elektronisk körjournal följer dessa riktlinjer. Välj därför en leverantör som kan garantera att GDPR riktlinjerna följs.